Home / Văn mẫu hay lớp 7 (page 20)

Văn mẫu hay lớp 7

Tổng hợp và chọn lọc những bài văn mẫu hay lớp 7 dành cho học sinh tham khảo ôn thi môn Văn, chọn lọc những bài văn mẫu 7 mới nhất của học sinh giỏi Văn trên toàn quốc.

Soạn bài Văn bản báo cáo lớp 7

vanmautop img - Soạn bài Văn bản báo cáo lớp 7

Chúng ta đã làm quen và thực hành với nhiều loại văn bản như văn bản tự sự, đơn,…. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 7 về một loại văn bản mới nhưng quen thuộc: “ Văn bản báo cáo”. Đây là một loại trong văn bản hành chính. Vậy văn …

Read More »

Soạn bài Văn bản báo cáo lớp 7

vanmautop img - Soạn bài Văn bản báo cáo lớp 7

Chúng ta đã làm quen và thực hành với nhiều loại văn bản như văn bản tự sự, đơn,…. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 7 về một loại văn bản mới nhưng quen thuộc: “ Văn bản báo cáo”. Đây là một loại trong văn bản hành chính. Vậy văn …

Read More »

Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn đầy đủ lớp 7 hay nhất

vanmautop img - Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn đầy đủ lớp 7 hay nhất

Trong chương trình ngữ văn lớp 7 này, chúng ta đâ học được không ít kiến thức về văn học. Với một khối lượng kiến thức lớn như thế nếu không ôn tập lại, kiến thức sẽ không thể giữ lại được bao nhiêu. Hơn nữa, không còn nhiều thời gian nữa là đến kì kiểm tra chất lượng cuối …

Read More »

Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn đầy đủ lớp 7 hay nhất

vanmautop img - Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn đầy đủ lớp 7 hay nhất

Trong chương trình ngữ văn lớp 7 này, chúng ta đâ học được không ít kiến thức về văn học. Với một khối lượng kiến thức lớn như thế nếu không ôn tập lại, kiến thức sẽ không thể giữ lại được bao nhiêu. Hơn nữa, không còn nhiều thời gian nữa là đến kì kiểm tra chất lượng cuối …

Read More »