Home / Văn mẫu hay lớp 3

Văn mẫu hay lớp 3

Tổng hợp và chọn lọc những bài văn mẫu hay lớp 3 dành cho học sinh tham khảo ôn thi môn Văn, chọn lọc những bài văn mẫu 3 mới nhất của học sinh giỏi Văn trên toàn quốc.

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

vanmautop img - Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Trình bày hiểu biết của em về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC …

Read More »

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

vanmautop img - Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Bài làm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Viết đơn xin nghỉ học văn 3 Kính gửi: Cô giáo chủ …

Read More »