Home / Văn mẫu hay lớp 10 / Tóm lược Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tóm lược Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tóm lược của

Hướng dẫn

Tóm tắt nội dung chính của Truyện Kiều của Nguyễn Du

Truyện Kiều gồm có 3254 câu nội dung chính như sau:

Đoạn mở bài (câu 1-38): Tác giả đem cái thuyết “tài mệnh tương đố” (tài và mệnh ghét nhau) nêu lên làm luận đề cuốn truyện. Rồi tác giả nói gia thế và tả tài sắc hai .

I.- Thúy Kiều và Kim Trọng đính ước với nhau (câu 39-528).

– Thúy Kiều cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan, nhân đi chơi thanh minh, gặp mả Đạm Tiên là một người kỹ nữ xưa có tài sắc mà số mệnh không ra gì; lúc sắp về, lại gặp Kim Trọng, hai bên bắt đầu yêu nhau. Kiều về nhà, nghĩ đến thân thế Đạm Tiên mà lo cho hậu vận của mình; lại nhớ đến Kim Trọng, không biết duyên phận sẽ ra thế nào. Kim Trọng từ khi biết Kiều cũng đem lòng tưởng nhớ, rồi tìm đến ở cạnh nhà Kiều, nhân thế mà hai bên gặp nhau và gắn bó với nhau.

II.- Vương ông mắc oan. Thúy Kiều bán mình (câu 529-864).

– Sau khi Kim Trọng từ biệt Kiều về hộ tang chú thì bỗng Vương ông bị thằng bán tơ vu oan phải bắt. Kiều muốn có tiền để chuộc tội cha, phải bán mình cho Mã Giám sinh và theo về Lâm tri.

III.- Kiều ở thanh lâu (câu 865-1274).

– Mã Giám sinh là mua Kiều làm thiếp; thực ra, hắn chỉ là tay sai của Tú bà, một mụ chủ một ngôi hàng thanh lâu. Khi đến Lâm tri, Kiều biết mình bị lừa, toan bề tự vận. Tú bà mới dỗ ngọt cho Kiều ra ở lầu Ngưng bích nghỉ ngơi, hứa sẽ tìm nơi xứng đáng gả cho. Tú bà bèn lập mưu sai Sở Khanh làm ra mặt nghĩa hiệp rủ Kiều đi trốn. Đến nửa đường, Sở Khanh bỏ Kiều, Kiều bị Tú bà bắt về, ép phải ra tiếp khách.

IV. Kiều vào tay Hoạn thư (câu 1275-1992).

– Kiều ở thanh lâu ba năm. Sau gặp một người làng chơi là Thúc sinh lấy Kiều làm thiếp. Nhưng vợ cả Thúc sinh là Hoạn thư được tin, nổi ghen, sai người, nhân khi Thúc sinh đi vắng, đến bắt Thúy Kiều đem về nhà hành hạ khổ sở.

V. Kiều lấy Từ Hải (câu 1993-2736).

– Kiều bỏ nhà Hoạn thư trốn đi đến ở chùa bà vãi Giác Duyên, được ít lâu bà cho Kiều sang ở nhà một người đàn bà thường đến lễ chùa là Bạc bà. Không ngờ Bạc bà cũng một phường với Tú bà, giả làm lễ cưới Kiều cho cháu mình là Bạc Hạnh để đem bán Kiều cho một hàng thanh lâu ở châu Thai. Thế là Kiều lại phải vào thanh lâu lần thứ hai. Được ít lâu, Kiều gặp một người tướng giặc là Từ Hải lấy làm vợ. Kiều nhân dịp báo ơn xưa, trả oán cũ. Nhưng không bao lâu Từ Hải mắc lừa bị giết chết. Kiều bèn đâm đầu xuống sông Tiền đường, nhưng nhờ có bà vãi Giác Duyên vớt lên đem đến ở trong am của bà.

VI. Kim, Kiều tái hợp (câu 2737-3240).

– Kim Trọng, sau khi về hộ tang chú, trở lại tìm Kiều; nghe tin Kiều phải bán mình, mới nghe lời Kiều dặn lúc ra đi, lấy Thúy Vân. Sau, cùng với Vương Quan đi thi đỗ, được bổ làm quan, mới dò la tin tức Kiều, rồi gặp bà vãi Giác Duyên đưa đến chỗ Kiều ở. Hai bên được đoàn tụ cùng nhau.

Đoạn Kết (câu 3241-3254): Tác giả nhắc lại thuyết “tài mệnh tương đố” mà khuyên ta nên giữ lấy “thiện tâm”.
tổng hợp tài liệu tham khảo dành cho lớp 10

Xem thêm:  Soạn bài: “Khe chim kêu” (Vương Duy) – văn lớp 10

Theo Vanmau.top

Check Also

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Luyện tập về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Luyện tập về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Luyện tập về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Hướng dẫn Luyện tập về phong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *