Home / Tag Archives: văn minh (page 38)

Tag Archives: văn minh

Soạn văn Thông điệp thế giới nhân ngày phòng chống AIDS

Soạn văn Thông điệp thế giới nhân ngày phòng chống AIDS

Soạn văn Thông điệp thế giới nhân ngày phòng chống AIDS Hướng dẫn Soạn văn Thông điệp thế giới nhân ngày phòng chống AIDS1-12-2003 sẽ cung cấp hệ thống lời giải chi tiết nhất nhằm hỗ trợ tích cực cho quá trình tìm hiểu và phân tích văn bản của người học. I. Hướng dẫn học bài Câu 1: Bản …

Read More »

Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân

Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân

Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân Hướng dẫn Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân =============================== Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc phải kể đến lòng nhân ái. Vì vậy cha ông xưa đã đúc kết ra câu “Thương người như thể thương thân” nhằm mục đích …

Read More »

Tìm một câu tục ngữ trái ngược với “Sống chết mặc bay” và giải thích chứng minh cho câu tục ngữ đấy

Tìm một câu tục ngữ trái ngược với “Sống chết mặc bay” và giải thích chứng minh cho câu tục ngữ đấy

Tìm một câu tục ngữ trái ngược với “Sống chết mặc bay” và giải thích chứng minh cho câu tục ngữ đấy Hướng dẫn Sống chết mặc bay là câu tục ngữ chỉ thái độ vô tâm, phó mặc mọi chuyện cho hoàn cảnh, không quan tâm đến dù nó có liên quan trực tiếp đến mình. Em hãy tìm …

Read More »

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hướng dẫn “Không nỡ nhìn” là câu chuyện ý nghĩa về cách ứng xử có văn hóa, phù hợp với chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam. Sau khi được nghe cô giáo kể chuyện, em …

Read More »