Home / Tag Archives: Thánh Gióng

Tag Archives: Thánh Gióng

Thuyết minh về hồ Tây, bài văn mẫu về Hồ Tây Hà Nội lớp 9

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Thuyết minh về hồ Tây, bài văn mẫu về Hồ Tây Hà Nội lớp 9

Hàng ngàn năm, đồng hành với bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, Thăng Long – Hà Nội nhiều lần bị tàn phá bởi giặc ngoại xâm nhưng vẫn hiên ngang trụ vững “Thăng Long phi chiến địa”, “Giặc đến Bồ Đề giặc lại tan”. Các triều đại trở về “chỉ nơi này là thắng địa” tập hợp nhân …

Read More »

Thuyết minh về hồ Tây, bài văn mẫu về Hồ Tây Hà Nội lớp 9

truong 310x165 - Thuyết minh về hồ Tây, bài văn mẫu về Hồ Tây Hà Nội lớp 9

Hàng ngàn năm, đồng hành với bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, Thăng Long – Hà Nội nhiều lần bị tàn phá bởi giặc ngoại xâm nhưng vẫn hiên ngang trụ vững “Thăng Long phi chiến địa”, “Giặc đến Bồ Đề giặc lại tan”. Các triều đại trở về “chỉ nơi này là thắng địa” tập hợp nhân …

Read More »

Dàn ý Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 Thánh Gióng chi tiết đầy đủ

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Dàn ý Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 Thánh Gióng chi tiết đầy đủ

Kho tàng văn hóa văn học dân gian, qua mấy nghìn năm lịch sử thăng trầm, đến ngày nay nó vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống người Việt, là dưỡng chất bồi đắp cho tâm hồm ngày một cao thượng. Những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết gắn bó với tuổi thơ mỗi người qua lời …

Read More »

Dàn ý Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 Thánh Gióng chi tiết đầy đủ

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Dàn ý Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 Thánh Gióng chi tiết đầy đủ

Kho tàng văn hóa văn học dân gian, qua mấy nghìn năm lịch sử thăng trầm, đến ngày nay nó vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống người Việt, là dưỡng chất bồi đắp cho tâm hồm ngày một cao thượng. Những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết gắn bó với tuổi thơ mỗi người qua lời …

Read More »

Chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta lớp 7 hay đầy đủ

nu sinh lop 12 sa735311 310x165 - Chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta lớp 7 hay đầy đủ

Đúng như nhà văn Xô Viết I-li-a Ê-ren-bua nói: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von -ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Tình yêu nước chỉ đơn giản như thế thôi mà lại thiêng liêng vô cùng. Điều đó …

Read More »

Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) lớp 6 hay nhất đầy đủ

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) lớp 6 hay nhất đầy đủ

Dấu chấm than bày tỏ cảm xúc của người viết. Dấu chấm hỏi lại thể hiện những thắc mắc. Dấu phẩy ngăn cách giữa những ý nối tiếp trong câu. Những điều này ta đều đã được học kĩ lưỡng. Nếu như các dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than đều đặt cuối câu, thì dấu phẩy đặt …

Read More »

Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) lớp 6 hay nhất đầy đủ

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) lớp 6 hay nhất đầy đủ

Dấu chấm than bày tỏ cảm xúc của người viết. Dấu chấm hỏi lại thể hiện những thắc mắc. Dấu phẩy ngăn cách giữa những ý nối tiếp trong câu. Những điều này ta đều đã được học kĩ lưỡng. Nếu như các dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than đều đặt cuối câu, thì dấu phẩy đặt …

Read More »