Home / Tag Archives: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tag Archives: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến HƯỚNG DẪN LÀM BÀI – Đây là câu hỏi yêu cầu tích hợp kiến thức văn và tiếng Việt. – Bài thơ được viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú nhưng được tác giả sử dụng ngôn ngữ nôm na, bình …

Read More »

Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Xương

vanmautop img - Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Xương

Trong xã hội ngày nay, vai trò và hình ảnh của người phụ nữ được tôn vinh hơn hẳn những thời kì lịch sử trước, những thời kì nước ta đang đắm chìm trong đêm đen loạn lạc của chế độ phong kiến. Thương thay, số phận của người phụ nữ phong kiến thật chua xót bất hạnh. Bằng sự …

Read More »

Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Xương

vanmautop img - Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Xương

Trong xã hội ngày nay, vai trò và hình ảnh của người phụ nữ được tôn vinh hơn hẳn những thời kì lịch sử trước, những thời kì nước ta đang đắm chìm trong đêm đen loạn lạc của chế độ phong kiến. Thương thay, số phận của người phụ nữ phong kiến thật chua xót bất hạnh. Bằng sự …

Read More »

Tràng Giang đã nối tiếp mạchthi cảm truyền thống với sự cách tân đích thực

vanmautop img - Tràng Giang đã nối tiếp mạchthi cảm truyền thống với sự cách tân đích thực

Tràng Giang đã nối tiếp mạchthi cảm truyền thống với sự cách tân đích thực Hướng dẫn Đề bài: “Tràng Giang đã nối tiếp mạch thi cảm truyền thống với sự cách tân đích thực “. Hãy Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận để làm sáng tỏ nhận định trên. Nhà thơ nhà thơ Chế Lan Viên …

Read More »

Bài tập về phép điệp, phép đối

vanmautop img - Bài tập về phép điệp, phép đối

Bài tập về phép điệp, phép đối Hướng dẫn Mục Lục 1 Bài tập về Phép điệp 2 Bài tập về Phép đối 2.1 Phép điệp 2.2 Phép đối Bài tập về Phép điệp Nhận biết:Điệp là sự lặp lại một yếu tố diễn đạt (ngữ âm, từ, câu) để nhấn mạnh ý nghĩa và cảm xúc, nâng cao khả …

Read More »