Home / Tag Archives: mục đích

Tag Archives: mục đích

Nghị luận về mục đích học tập của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Nghị luận về mục đích học tập của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Nghị luận về mục đích học tập của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình Bài làm Xã hội phát triển đồng thời con người cũng cần nâng cao trình độ bản thân. Chính bởi vậy, giáo dục đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng rất được …

Read More »

Nghị luận xã hội về học vấn

Nghị luận xã hội về học vấn

Nghị luận xã hội về học vấn Bài làm: “Việc học giống như việc trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả” (Khuyết danh). Thật vậy, trong thời đại mà mọi thứ dần phát triển theo hướng hiện đại hóa dần, thì việc bạn có ý thức trách nhiệm với học tập của bản thân là vô cùng …

Read More »

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11

vanmautop img - Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11

Soạn bài: “Lẽ ghét thương” (Nguyễn Đình Chiểu) – văn lớp 11 Bài làm Câu 1: Nhận xét về cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu. Gợi ý trả lời: Cơ sở của lẽ ghét thương theo quan điểm của Nguyễn Đình Chiểu là: –  Đoạn thơ có nhiều điển cố rút ra từ …

Read More »

Soạn bài: “Quốc tộ” (“Vận nước” – Thiền sư Pháp Thuận) – văn lớp 10

vanmautop img - Soạn bài: “Quốc tộ” (“Vận nước” – Thiền sư Pháp Thuận) – văn lớp 10

Soạn bài: “Quốc tộ” (“Vận nước” – Thiền sư Pháp Thuận) – văn lớp 10 Bài làm Câu 1: Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây len quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì ? Gợi ý trả lời: Trong câu thơ thứ nhất, tác giả tạo hai vế so sánh “vận nước” với “dây mây len quấn …

Read More »

Soạn bài: “Bạch Đằng giang phú” (“Phú sông Bạch Đằng” – Trương Hán Siêu) – văn lớp 10

vanmautop img - Soạn bài: “Bạch Đằng giang phú” (“Phú sông Bạch Đằng” – Trương Hán Siêu) – văn lớp 10

Soạn bài: “Bạch Đằng giang phú” (“Phú sông Bạch Đằng” – Trương Hán Siêu) – văn lớp 10 Bài làm Câu 1: Nêu vị trí của chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử và đề tài Bạch Đằng giang trong văn học. Nêu bố cục bài “Phú sông Bạch Đằng” và tìm hiểu một số từ khó, điển tích, điển …

Read More »

Soạn bài: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” (“Tản Viên từ phán sự lục” – Trích “Truyền kì mạn lục” – Nguyễn Dữ) – văn lớp 10

vanmautop img - Soạn bài: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” (“Tản Viên từ phán sự lục” – Trích “Truyền kì mạn lục” – Nguyễn Dữ) – văn lớp 10

Soạn bài: “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” (“Tản Viên từ phán sự lục” – Trích “Truyền kì mạn lục” – Nguyễn Dữ) – văn lớp 10 Bài làm Câu 1: Theo anh (chị), việc làm của nhân vật Ngô Tử Văn có ý nghĩa gì ? Thể hiện quan điểm và thái độ của người trí thức muốn …

Read More »

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10

vanmautop img - Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) – văn lớp 10 Bài làm Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công ? Gợi ý trả lời: Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công vì: –  Trương Phi là người anh hùng có tính cách cương …

Read More »