Home / Tag Archives: Kiều ở Lầu Ngưng Bích

Tag Archives: Kiều ở Lầu Ngưng Bích

Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Phân tích cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Buồn trông

Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hóa, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của văn học Việt Nam. “Truyện Kiều” là kiệt tác văn học, kết tinh những giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của văn học …

Read More »

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) lớp 9 hay đầy đủ

ao dai2 310x165 - Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) lớp 9 hay đầy đủ

Truyện Kiều là một trong những tác phẩm bất hủ trong kho tàng văn học Việt Nam. Bài thơ không chỉ là tiếng lòng, tiếng kêu ai oán của nhân vật mà đó còn nói lên sự thối nát của triều đại phong kiến Việt Nam, coi thường những giá trị nhân văn, giá trị con người. Đoạn trích Kiều …

Read More »

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) lớp 9 hay đầy đủ

ao dai2 310x165 - Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) lớp 9 hay đầy đủ

Truyện Kiều là một trong những tác phẩm bất hủ trong kho tàng văn học Việt Nam. Bài thơ không chỉ là tiếng lòng, tiếng kêu ai oán của nhân vật mà đó còn nói lên sự thối nát của triều đại phong kiến Việt Nam, coi thường những giá trị nhân văn, giá trị con người. Đoạn trích Kiều …

Read More »

Soạn bài đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) lớp 9 đầy đủ hay nhất

gai xinh di hoc dep 310x165 - Soạn bài đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) lớp 9 đầy đủ hay nhất

Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích cho ta thấy được tâm trạng và hoàn cảnh bi thương của Thúy Kiều. Với bút pháp tả cảnh ngụ tình cùng ngòi bút tinh tế của Nguyễn Du đã khắc họa thật rõ nét hình ảnh và nội tâm của nhân vật. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu một …

Read More »

Tìm hiểu một vài nét nghệ thuật trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

nu sinh lop 12 sa735311 310x165 - Tìm hiểu một vài nét nghệ thuật trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Tìm hiểu một vài nét nghệ thuật trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du Hướng dẫn chuyên đề: Tìm hiểu một vài nét nghệ thuật trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du Phần I: Đặt vấn đề I: Lý do chọn chuyên đề: ” Truyện Kiều” của Nguyễn Du là một ngôi sao sáng chói nhất trong nền văn học cổ điển …

Read More »