Home / Tag Archives: con người (page 474)

Tag Archives: con người

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Em hãy kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn – Bài văn của Hồng Hà trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hướng dẫn “Không nỡ nhìn” là câu chuyện ý nghĩa về cách ứng xử có văn hóa, phù hợp với chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam. Sau khi được nghe cô giáo kể chuyện, em …

Read More »