Home Văn mẫu hay lớp 7 Soạn bài lớp 7: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra