Home Văn mẫu hay lớp 3 Kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống và trả lời câu hỏi: a. Viện nghiên cứu nhận được quà gì? b. Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống? c. Ông đã làm gì để bảo vệ giống lúa