Home Văn mẫu hay lớp 3 Hãy giải thích câu tục ngữ Người ta là hoa đất