Home Văn mẫu hay lớp 7 Giải thích bình luận lời dạy: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân